Asbestsanering

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Het woord stamt af van het Griekse ‘asbestos’, wat onverwoestbaar betekent. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop materiaal, en daarom werd het veel gebruikt in gebouwen. In Nederland zijn met name wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet) toegepast. In de jaren ’70 werd bekend dat asbest ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid als er asbestvezels worden ingeademd. Sinds 1993 is het verkopen en toepassen van asbest in gebouwen dan ook verboden. Momenteel zijn er, met name in de agrarische sector, nog relatief veel asbesthoudende daken te vinden. Asbest komt voor in drie soorten dakbedekking: golfplaten, dakleien en bitumen. Golfplaten daken komen hierbij het meeste voor.

Schadelijkheid asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid wanneer er losse asbestvezels worden ingeademd. Deze asbestvezels zijn met het blote oog onzichtbaar. Hoe groot de kans is dat deze vezels los komen, hangt af van de manier waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Asbest kan op twee manier verwerkt zijn: als hechtgebonden asbest of als niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest vormt een kleiner gevaar, omdat het asbest hierbij niet tot nauwelijks vrij komt mits het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Het verwijderen van hechtgebonden asbest is dan ook in veel gevallen niet nodig. Bij niet-hechtgebonden asbest is het risico vele malen groter. Wanneer een dak beschadigd raakt of verslijt door neerslag, wind of mos, komen er asbestvezels vrij, die gevaarlijk voor uw gezondheid kunnen zijn.

Asbestsanering

Met asbestsanering wordt bedoeld het verwijderen en verwerken van asbest. In veel gevallen moet hiervoor een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld, zoals Asbestrenovatie België. Voorafgaand aan asbestsanering wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd om te bepalen of het saneren van de asbest noodzakelijk is.

Bent u benieuwd hoe wij te werk gaan? Wij hebben een stappenplan opgesteld, waarin we u vertellen welke stappen wij doorlopen bij het saneren van asbest.