Veelgestelde vragen

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Het woord stamt af van het Griekse ‘asbestos’, wat onverwoestbaar betekent. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop materiaal, en daarom werd het veel gebruikt in gebouwen. In Nederland zijn met name wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet) toegepast. In de jaren ’70 werd bekend dat asbest ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid als er asbestvezels worden ingeademd. Sinds 1993 is het verkopen en toepassen van asbest in gebouwen dan ook verboden.

Waar komt asbest voor?

Momenteel zijn er, met name in de agrarische sector, nog relatief veel asbesthoudende daken te vinden. Asbest komt voor in drie soorten dakbedekking: golfplaten, dakleien en bitumen. Golfplaten daken komen hierbij het meeste voor.

Heb ik asbest op mijn dak?

Met het blote oog is niet met zekerheid te zeggen of u asbest op uw dak heeft. Om dit zeker te weten is een asbestinventarisatie nodig. Dit kunt u door ons laten uitvoeren. Wij werken hiervoor samen met een vaste partner, die specialist is op het gebied van asbestinventarisatie. Aan de hand van een asbestinventarisatie wordt duidelijk of er sprake is van asbest, en of deze asbest verwijderd moet worden.

Asbestsanering

Wat is asbestsanering?

Onder asbestsanering wordt verstaan het verwijderen en afvoeren van asbest. In veel gevallen moet hiervoor een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld, zoals Asbestrenovatie België.

Wat kost asbestsanering?

Wij begrijpen dat u graag wilt weten wat asbestsanering in uw geval gaat kosten. Om een goed beeld te kunnen geven van de kosten hebben we informatie nodig over uw situatie. Via het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen. Graag ontvangen wij daarbij foto’s van de huidige situatie, zodat we een goede inschatting kunnen maken.

Hoe lang duurt asbestsanering?

Hoeveel tijd nodig is om alle asbest te saneren is afhankelijk van het type asbest en de oppervlakte van het dak. Wij kunnen gemiddeld 1000 m2 dak per dag saneren. Zonder asbestinventarisatie is echter lastig in te schatten hoe lang de asbestsanering gaat duren. Zodra de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, kan de duur van de asbestsanering beter worden ingeschat.

Nieuw dak

Welke opties zijn er m.b.t. het nieuwe dak?

Voor het plaatsen van een nieuw dak werken wij samen met ons zusterbedrijf Bunt Montage. Zij zijn gespecialiseerd in hellende dakconstructies, sandwichpanelen en golfplaten. Wilt u de uitstraling van uw stal zo min mogelijk veranderen? Dan plaatsen we bijvoorbeeld vergelijkbare golfplaten met wat u voorheen had.

Overige vragen

Werken jullie ook voor particulieren?

Ja, voor particulieren verwijderen we asbest daken vanaf een dakoppervlak van 250m2. In sommige gevallen mag u als particulier zelf kleine oppervlakten asbest verwijderen. Meer informatie daarover staat op de website van Infomil.

Welke voorbereidingen moet ik treffen bij asbestsanering?

Op de dag van sanering is het van belang dat we goed bij het asbest dak kunnen. Er moet voldoende ruimte zijn voor ons materieel. Daarnaast is het belangrijk dat de ruimtes leeg en bezemschoon zijn.