" "
top of page
Asbestsanering

Uw aannemer voor asbestverwijdering en asbestsanering in Vlaanderen

Wat is asbest?

Asbest, afgeleid van het Griekse ‘asbestos’ wat ‘onverwoestbaar’ betekent, is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen. Het werd veelvuldig gebruikt in gebouwen vanwege zijn sterkte, slijtvastheid, isolatie, brandwerendheid en lage kosten. In ons land zijn voornamelijk wit, blauw en bruin asbest toegepast.

In de jaren '70 werd echter ontdekt dat het inademen van asbestvezels schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom is sinds 1996 de verkoop en toepassing van asbest in gebouwen verboden. Desondanks zijn er nog steeds veel asbesthoudende daken, vooral in de agrarische sector. Deze daken zijn vaak bedekt met golfplaten, dakleien of bitumen, waarbij golfplaten het meest voorkomen.

Asbestsanering

Asbestsanering staat voor het verwijderen en verwerken van asbest. Dit wordt vaak uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, zoals Asbestrenovatie België. Eerst dient een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden om te bepalen of de verwijdering van asbest noodzakelijk is.

Vlaanderen asbestveilig

Het initiatief “Vlaanderen Asbestveilig” van de Vlaamse overheid heeft als doel alle risicovolle asbesttoepassingen in Vlaanderen op een veilige manier te verwijderen en op te bergen. Dit geldt ook voor de industrie- en landbouwsector. Asbestverwijdering is een investering in de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap en toekomstige generaties.

Snel en veilig asbest verwijderen?

Het verwijderen van asbest moet worden uitgevoerd door een professional die de juiste veiligheidsmaatregelen neemt en asbesthoudend materiaal op een veilige manier afvoert om verdere blootstelling te voorkomen. Asbestrenovatie België is uw aannemer voor asbestverwijdering in heel Vlaanderen voor bedrijfsgebouwen of projecten van minimaal 250m² dakoppervlakte.

asbestsanering

Asbest en gezondheidsrisico’s

Asbestvezels, onzichtbaar voor het blote oog, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid als ze worden ingeademd. De kans dat deze vezels vrijkomen, hangt af van hoe het asbest in het materiaal is gebonden. Asbest kan op twee manieren zijn verwerkt: als hechtgebonden of als niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden Asbest: vormt een kleiner risico omdat het asbest hierbij nauwelijks vrijkomt, mits het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt. Het verwijderen van hechtgebonden asbest is ondanks het lage risico toch aan te raden te vervangen door asbestvrij materiaal aangezien het een wettelijke verplichting zal worden.

Niet-hechtgebonden Asbest: vormt een groter risico en komt vooral voor in buizen, isolatiematerialen en woningbouw.

asbestsanering aan het werk

Voorbereiding voor asbestsanering

Asbestrenovatie Belgie logo
Asbestrenovatie Belgie logo

Zorg voor voldoende ruimte rondom de constructie, zodat wij onze uitrusting op een veilige manier kunnen plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat de gevels vrij zijn om te vermijden dat asbesthoudende vezels op voorwerpen terecht kunnen komen. Voordat we beginnen, is het ook belangrijk dat de loods, de stal of het gebouw leeg en bezemschoon is en gordingen schoon zijn, zodat we de werkzaamheden efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. Voor de aanvang van de asbestsanering sturen we u nog verdere richtlijnen door.

asbestgolfplaten

Asbestsanering asbestgolfplaten

Asbestgolfplaten zijn populaire dakbedekkingen die veel worden toegepast in industriële en agrarische omgevingen. Golfplaten van asbestcement werden vroeger vaak gebruikt om een schuur, stal of loods te bedekken, vanwege hun isolatie- en brandwerende eigenschappen, duurzaamheid en voordelige prijs. Als uw golfplaten ouder zijn dan 1996, bevatten ze vaak asbest. Asbestvezels kunnen vrijkomen uit beschadigde golfplaten en bij inademing kunnen ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Bij een vermoeden van asbestgolfplaten, is het aan te raden om een asbestdeskundige in te schakelen. Asbestrenovatie België is gespecialiseerd in de asbestsanering van asbestgolfplaten. Tijdens het verwijderen van asbestgolfplaten zorgen we ervoor dat de verspreiding van asbestvezels naar andere delen van de constructie of de omgeving vermeden wordt. Na de asbestsanering van de asbestgolfplaten zorgen we uiteraard ook voor een correcte afvoer van het verwijderde asbestmateriaal, volgens de geldende regelgeving. Onze focus ligt altijd op een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van asbestsanering.

Onze werkwijze
In 4 stappen naar een asbestvrij dak

1/

Eerste contact: U contacteert ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier. Op basis van uw informatie stellen we een vrijblijvende offerte op. We plannen een bezoek om uw situatie ter plaatse te bekijken en uw wensen te bespreken. Interesse na ons bezoek? Dan gaan we graag voor u aan de slag.

2/

 Asbestmelding: We dienen een asbestmelding in en informeren over het geplande asbestsaneringstraject.

3/

Asbestsanering en verwerking: Op de dag van de asbestsanering brengen we al het nodige materieel mee, zoals een vrachtwagen met verreiker, een hoogwerker, een deco-unit en indien nodig een torenkraan. We zetten het te saneren gebied af om de veiligheid te waarborgen en we voeren het asbesthoudend materiaal af volgens de wet- en regelgeving.

4/

Nieuw dak: Na het verwijderen van uw oude dak kunnen we ook een nieuw dak plaatsen. Zo geniet u van een duurzaam en goed geïsoleerd dak. Dankzij een strakke planning, volgen de asbestsanering en het plaatsen van het nieuwe dak elkaar goed op.

Onze werkwijze

Neem vandaag nog contact op met Asbestrenovatie België voor een veilige en efficiënte asbestsanering.

Asbestrenovatie Belgie logo
Asbestrenovatie Belgie logo
bottom of page